Academic Toppers

SSLC TOPPERS LIST

Year Name of the student % Photo
2001-2002 SUSHMA R 87.52
2002-2003 HARISH RAO B S 69.60
2003-2004 SUMA S 82.24
2004-2005 SURESH K R 85.60
2005-2006 MANASA J 87.84
2006-2007 SHAMANTH GOWDA T 94.40
2007-2008 SUMUKH KOUSHIK 92.00
2008-2009 DIVYA BHARATHI K 94.08
2009-2010 SHILPASHRE G S 95.84
2010-2011 SHILPA R KOWSHIK 91.04
2011-2012 SHREEHARSHA K.G. 87.52
2012-2013 SANDHYA.C.K 90.56
2013-2014 BHAVANA.R 94.56
2014-2015 G S PUNEETH KUMAR 92.48
2015-2016 SHARATH.S 89.28
2016-2017 KAVANA K 91.2
2017-2018 ESWAR ARADHYA 87.36

ICSE TOPPERS LIST

Year Name of the student % Photo
2012-2013 TEJASWINI C M 87.33
2013-2014 BHARGAVI 94
2014-2015 SWATHI V 88.00
2015-2016 PUNEETH R 85.00
2016-2017 SADHANA K M 94.33
2017-2018 NIKHIL RUDRA H P 96